Formulář pro zaslání podnětu

Ovzduší & hluk

Odpady & nepořádek

Příroda & lesy

Veřejná prostranství & parky

Doprava, silnice, cyklostezky

Bytová problematika

Ostatní hlášení

Podrobně popište podnět.

0/2000

Click to choose a file or drag here

Size limit: 75MB per file

Vložte soubory související s podnětem.

Pro pokračování musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.


Přijetí podnětu/hlášení podaného prostřednictvím webového formuláře není potvrzováno e-mailovou zprávou o zaevidování dokumentu. Úspěšné odeslání je potvrzeno zobrazením textu „Váš podnět byl odeslán“ na této stránce.